Posts

[PL] Być rodzicem muzycznego dziecka

Chciałabym dziś poruszyć temat, który jest mi bardzo bliski. Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni byłam świadkiem różnych sytuacji, o których chciałabym opowiedzieć szerszej publiczności.   Jeśli Twoje dziecko uczy się grać na instrumencie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko Ci pogratulować. To mądry i dobry wybór, gdyż nawet jeśli przyszłość dziecka nie będzie związana z muzyką, granie na instrumencie jest dla niego korzystne z różnych powodów: poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, wyostrza koncentrację, kształci zdolność szybkiego uczenia się i pogłębia wrażliwość na piękno. Więc jeśli Twoje dziecko dostało instrument, wraz z nim przyszło wiele możliwości. Jeśli zdecydowaliście się na edukację muzyczną, pojawiają się nowe wyzwania i jednym z nich jest to, że młody artysta musi radzić sobie z krytyką na wielu poziomach. Większość krytyki – co zaskakujące – pochodzi od rodziców, nie rówieśników czy nauczycieli. W ciągu całego życia moich dzieci wiele się na ten temat n

[EN] Guest post: Practicing off-scores

For some of you, the idea of practicing without actually touching your instrument may seem weird. Every teacher in the world (well, at least 98% of them) will tell you – the more you practice, the better. And I can’t disagree with that. But here’s what I have problem with: when you practice only by playing, you teach your muscles simultaneously with your brain. It’s a fairly good method, but not the best. When you truly understand a piece, it’s excessively easier to teach it to your muscles. That’s why if you’ve heard the piece thousands of times it’s a lot easier to sightread it. And that’s why I’m in love in the idea of practicing before actually playing.

[EN] Parenting a talented child

I want to talk to you about something that really grinds my gears. I thought that this type of behavior is long forgotten and deeply buried, but it happened to me couple of times in the past few weeks and I strongly feel that it needs to be talked about. First of all: if your child is learning to play an instrument, congratulations. I want to proudly shake your hand, because even if the future of your kid will not be connected to music, playing an instrument is beneficial at various different levels: it improves eye-hand coordination, sharpens concentration, develops better learning skills and discipline, and it deepens the sensitivity for beauty. So if you gave your children a music instrument, you also gave them a handful of opportunities. But there are also downsides, and one of them is that your child will have to cope with criticism at different levels. In my experience, most of the criticism surprisingly comes from parents, not the teachers or peers. I’ve had different exper

[EN] How to take care of your instrument during the winter

In November I start to answer more and more calls from students and their parents, shocked that their newly bought instrument is already "broken". It seems that I'm having the same conversation over and over again. Vast majority of my clients is just at the beginning of their journey with music and they are often surprised that their new, lovingly treated instrument is starting to get out of tune very often, and sometimes it can even unglue. Why is it happening? Wood is one of the few materials that are in constant movement. It is hygroscopic - meaning that it attracts and holds water molecules from the surrounding. When the temperature or humidity is changing, invisible to the naked eye pores are opening and closing. Despite the fact that the tree has been cut to pieces, turned into plank, snipped, polished and glued together again, you may say that it's never stopped living - well, at least it never stopped moving. Unfortunately, different types of wood swell a

[PL] Jak wybrać instrument?

Jak ważna jest jakość dźwięku w codziennym życiu? Codziennie spotykam ludzi z branży muzycznej i spoza niej, i po dwudziestu pięciu latach pracy jako lutnik nadal nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dla każdego człowieka ważne będą inne aspekty dźwięku, a jeśli jesteś osobą, która na jego jakość nie zwraca w ogóle uwagi, prawdopodobnie powinieneś zacząć.  Twórcy technologii codziennego użytku wiedzą, że komunikacja międzyludzka to jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Bez niej nie da się wejść w relację i nie da się stworzyć dobrze działającego biznesu. W naszych smartfonach wbudowane są głośniki, które pozwalają nie tylko na to, żeby usłyszeć, co nasz rozmówca ma do powiedzenie, ale też w jaki sposób to mówi.  Delikatna różnica w tonie głosu, i cała treść zyskuje nowe znaczenie. Kupujemy laptopa z wbudowanym głośnikiem dobrej firmy, żeby móc oglądać filmy czy seriale i słyszeć dialogi z drugiego końca kanapy. Znam też ludzi, którzy poświęcają majątek na zakup d

[PL] Zimowa opieka nad instrumentem

Już w listopadzie zaczynam odbierać setki telefonów od zdziwionych rodziców i uczniów, twierdzących, że ich niedawno zakupiony instrument już się "zepsuł". Początkujący instrumentaliści doznają szoku: ich pieczołowicie pielęgnowany instrument zaczyna się rozstrajać, a czasem nawet pękać. Dlaczego tak się dzieje? Drewno to materiał w ruchu... Jedną z jego właściwości jest higroskopijność, czyli pobieranie i oddawanie wody z i do otoczenia. Przez to w niewidoczny dla oka sposób kurczy się i rozszerza. Można by powiedzieć, że instrument, mimo wszystkich obróbek, cięć, klejeń i szlifów, nadal żyje... Niestety, różne gatunki drewna "puchną" i kurczą się nierównomiernie - znaczy to, że świerk płyty wierzchniej będzie absorbował wilgoć inaczej, niż spodnia płyta i boczki wykonane z jaworu. Ta nieregularność może spowodować zmianę nacisku na poszczególne elementy instrumentu, a co za tym idzie – szczeliny w drewnie. Aby zapobiec takim pęknięciom, lutnicy używają specjal

[EN] Choosing an instrument

How much do you care about the quality of sound in your daily life? Every day I meet people from the music industry and I want to say just one thing – maybe you care, maybe you don't. But you definitely should. With quality comes clarity and understanding. Manufacturers of our common products know that communication is the most important thing in the world. Without it, there's no relationship and no business. They invent good speakers and put it in your smartphone so you can hear not only what others have to say but how they say it - a slight difference in tone makes a huge difference in substance. You choose a laptop with good built-in speakers to clearly hear the dialogue from a favourite show. And I know people who love music so much they can spend hundreds – or maybe even thousands of dollars on a sound system that allows them to listen to high-quality music.   There's a saying that music is a language we all understand. It doesn't speak words, it speaks emotion