Posts

Showing posts from 2017

[PL] Być rodzicem muzycznego dziecka

Chciałabym dziś poruszyć temat, który jest mi bardzo bliski. Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni byłam świadkiem różnych sytuacji, o których chciałabym opowiedzieć szerszej publiczności.   Jeśli Twoje dziecko uczy się grać na instrumencie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko Ci pogratulować. To mądry i dobry wybór, gdyż nawet jeśli przyszłość dziecka nie będzie związana z muzyką, granie na instrumencie jest dla niego korzystne z różnych powodów: poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, wyostrza koncentrację, kształci zdolność szybkiego uczenia się i pogłębia wrażliwość na piękno. Więc jeśli Twoje dziecko dostało instrument, wraz z nim przyszło wiele możliwości. Jeśli zdecydowaliście się na edukację muzyczną, pojawiają się nowe wyzwania i jednym z nich jest to, że młody artysta musi radzić sobie z krytyką na wielu poziomach. Większość krytyki – co zaskakujące – pochodzi od rodziców, nie rówieśników czy nauczycieli. W ciągu całego życia moich dzieci wiele się na ten temat n

[EN] Guest post: Practicing off-scores

For some of you, the idea of practicing without actually touching your instrument may seem weird. Every teacher in the world (well, at least 98% of them) will tell you – the more you practice, the better. And I can’t disagree with that. But here’s what I have problem with: when you practice only by playing, you teach your muscles simultaneously with your brain. It’s a fairly good method, but not the best. When you truly understand a piece, it’s excessively easier to teach it to your muscles. That’s why if you’ve heard the piece thousands of times it’s a lot easier to sightread it. And that’s why I’m in love in the idea of practicing before actually playing.

[EN] Parenting a talented child

I want to talk to you about something that really grinds my gears. I thought that this type of behavior is long forgotten and deeply buried, but it happened to me couple of times in the past few weeks and I strongly feel that it needs to be talked about. First of all: if your child is learning to play an instrument, congratulations. I want to proudly shake your hand, because even if the future of your kid will not be connected to music, playing an instrument is beneficial at various different levels: it improves eye-hand coordination, sharpens concentration, develops better learning skills and discipline, and it deepens the sensitivity for beauty. So if you gave your children a music instrument, you also gave them a handful of opportunities. But there are also downsides, and one of them is that your child will have to cope with criticism at different levels. In my experience, most of the criticism surprisingly comes from parents, not the teachers or peers. I’ve had different exper